Bodem

Beleidskaders

Financiën

 • Reserve bodem 195.000 euro
 • Stelpost bodem 302.200 euro

Kerncijfers

 • Landsdekkend beeld: nog 25 locaties (klasse 7 en 8) te onderzoeken
 • Spoedlocaties (humaan, ecologisch en / of verspreidingsrisico): 17 locaties
 • Nazorglocaties: 25 locaties
 • Beschikkingen Wet bodembescherming: circa 10 per jaar
 • Aantal nieuw gestarte saneringen (gemeente en derden): circa 8 per jaar
 • Aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit: circa 50 per jaar
 • Aantal reeds afgekochte locaties t.b.v. gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging: 3 locaties.

Projecten 2018

 • Programma Bodem en Ondergrond 2016-2020, jaarschijf 2018:
 • Projecten Nicolon Palthe, Rohofstraat, J. Perkstraat, Monitoring saneringen, Nazorg voormalige stortplaatsen, Buitenhaven Oostzijde, Landsdekkendbeeld, Van der Hoopweg, Dikkersweg, saneringen grondbedrijf, Binnenstad, Bornerbroeksestraat, duurzaamheidsplan.

Ontwikkelingen 2018

 • Afkopen van grondwaterverontreinigingen door probleemhouders.
 • Van saneren naar beheren.
 • De transitie van Wet bodembescherming naar Omgevingswet.
 • Aanpak werkvoorraad (project landsdekkendbeeld).
 • Doorontwikkelen en actualiseren beleid Besluit bodemkwaliteit in regionaal verband.
 • Beleid afwijkingsmogelijkheden bodemonderzoek.
 • Regionale samenwerking ondergrond, meer kennis over en grip op activiteiten in de bodem en ondergrond krijgen.
 • Basistaken bodem (m.n. toezicht) gaan over naar de omgevingsdienst Twente.