Wegen

Beleidskaders (door de raad vastgesteld)

Financiën
Vanaf 2017 is het verplicht om investeringen in maatschappelijk nut te activeren en af te schrijven.

 • Bedrag voor investeringen verharding 2018 bedraagt euro 1.450K (afschrijvingstermijn 30 jaar, rente 3%)
 • Bedrag voor investeringen openbare verlichting 2018 bedraagt euro 260K (afschrijvingstermijn 30 jaar, rente 3%)
 • Bedrag voor investeringen kunstwerken 2018 bedraagt euro 979K (inclusief restant 2017) (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 3%)

Kerncijfers
Totaal verharding 5.272.187 m2 waarvan:

 • Asfalt: 2.703.093 m2
 • Elementen: 2.314.573 m2
 • Beton: 15.657 m2
 • Onverhard/overig: 238.864 m2

Openbare verlichting:

 • Lichtmasten: 14.500 stuks
 • Armaturen: 15.000 stuks

Totaal kunstwerken 230 stuks waarvan:

 • 31 stuks van staal
 • 40 stuks van hout
 • 160 stuks van beton
 • 1 stuik van composiet

Projecten 2018
Verharding:

 • Bijdrage fietsnetwerk, Christoffelstraat, Kolthofsingel fase 3, Nieuwstraat, Plesmanweg, Rumerslanden, Schoolstraat, Sluitersveldsingel

Kunstwerken:

 • Brug Windmolenbroeksweg, Duiker van Rechteren Limpurgsingel - De Hagen, Diverse kadeconstructies, Viaduct kanaal Almelo Nordhorn, Viaduct van Rechteren Limpurgsingel - Ootmarsumsestraat

Verlichting:

 • UItvoering van reguliere vervangingsprogramma (oudere masten en armaturen vervangen)

Ontwikkelingen 2018

In het Strategisch Meerjarig Investerings Perspectief (S-MIP) wordt met name verharding als aandachtspunt genoemd. Voor 2018 is de doelstelling om, afhankelijk van de genomen besluiten, dit planmatig uit te werken.

Voor kunstwerken geldt dat de vastgestelde impactvisie kunstwerken in 2018 en verder nader zal worden uitgewerkt.

Planvorming en uitvoering om de zogenaamde sox (3000 armaturen en 1000 masten) verlichting te vervangen voor energiezuiniger led verlichting. Dit betreft alle masten ouder dan 35 jaar.