Groen

Beleidskaders
Nota Speelruimtebeleid 2008 - 2018
Nota Bomenbeleid

Beleidsnota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)

Integraal Verzorgend Onderhouds Plan

Financiën
Groen en bomen Integraal Groot Onderhoud en Investerings Programma (IGOP) 292.000 euro.

Kerncijfers

  • Groen (gras/beplanting/hagen): 390 ha (waarvan 10,5 ha te knippen hagen)
  • Bomen: 41.570 st bomen
  • Water: 11,5 km water greppels en sloten en 2,2 ha water vijvers
  • Spelen: 916 st speeltoestellen, 2,8 ha speelondergrond, 515 st banken en 681 st prullenbakken

Begraafplaatsen: Groenendael en Aadorp

  • Gras: 5 ha
  • Beplanting: 2,9 ha
  • Hagen: 8.286 m1 (waarvan 3,08 ha te knippen hagen)
  • Bomen: 1046 st

Projecten 2018
Bijdragen vanuit groen aan Integraal Groot Onderhoud en investering Programma (IGOP); Schoolstraat (uitvoering), Slagenweg, Christoffelstraat, Kolthofsingel Fase 3, planvorming Schelfhorst Zuid-West

Ontwikkelingen 2018
De Almelose bomen zijn geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat op korte termijn maatregelen (kap en snoei) nodig zijn om veiligheid te kunnen blijven garanderen. Afweging van de te nemen maatregelen zullen worden gedaan en vervolgens zullen deze maatregelen, binnen beschikbare middelen, worden uitgevoerd.