Sourcing

Taken

(beoogd) Uitvoerder

Wat gaan we in 2018 doen?

Beheer openbare ruimte

Twente Milieu NV /
Interne verzelfstandiging

Implementatie van de in het najaar 2017 te besluiten externe of interne verzelfstandigingsvorm.

Ingenieursdiensten

N.t.b.

Wordt betrokken bij de sourcing van het beheer openbare ruimte.

Wet op de lijkbezorging

Twente Milieu NV /
Interne verzelfstandiging

Wordt betrokken bij de sourcing van het beheer openbare ruimte.

Beheer en onderhoud buitensport-accommodaties

Verenigingen /
Sportbedrijf BV

Verkenningsfase en implementatiefase wordt afgerond.

Integrale toegang zorg en hulpverlening

Sociale wijkteams

De implementatiefase wordt gestart.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

GR ODT

Afronding van de inrichtingsfase en overdracht van taken uiterlijk 31-12-2018.

Gecentraliseerde toezicht en handhavingstaken

Gemeente Almelo

De taken worden geïnsourced door deze over te nemen van Stadstoezicht BV en daarmee intern gecentraliseerd.