Organisatieontwikkeling

In 2017 is de doorontwikkeling van de organisatie gestart. De ontwikkeling is gericht op het effectiever willen zijn in de stad en het weer centraal stellen van de inwoner. De doorontwikkeling bestaat uit dries fase.

  1. Voorwaarden scheppen: opheffing van de sectoren, opheffen van de functie van sectordirecteur en het aantrekken van twee adjunct-directeuren. Dit om de sturing en beheersing te verbeteren, de span of control beheersbaar te maken en organisatie(-ontwikkeling) en medewerkers de gewenste aandacht te kunnen geven.
  2. Nieuwe sturingsmechanismen invoeren: programmasturing, stadsdeelmanagement en de adviespool worden ingevoerd en op basis van de inhoud (dus opdrachten in programma’s en wijken) wordt gestart. Dit is de meest wezenlijke fase omdat bovenal bewustwording, nieuwe werkwijzen en gedrag moeten worden aangejaagd.
  3. Lijnmanagement, control en bedrijfsvoering aanpassen: de nieuwe sturingsmechanismen moeten worden verweven in de organisatie. De gevolgen voor lijnmanagement, control en bedrijfsvoering en andere logische stappen komen zo spoedig mogelijk aan de orde. Hierbij wordt ook uw vraag beantwoord om concern control onafhankelijk te positioneren.

Over de kosten 2018 voor de organisatieontwikkeling staat meer in paragraaf 3. Financiële keuzes.