Wat gaan we in 2018 doen?

  • Ontwikkelen van klantreizen en bijbehorende serviceformules bij gemeentelijke producten/diensten. Hiermee geven wij aan onze klanten aan wat zij van ons mogen verwachten (bv doorlooptijd van een aanvraag).
  • Verder doorvoeren van kanaalverleiding en -sturing, waardoor onze klanten het meest effectieve en daarbij passende goedkoopste kanaal gaan gebruiken.
  • Doorvoeren van het leveren van gemeentelijke diensten tegen kostprijs, waar dat kan en mag.
  • We gaan meer dienstverleningsprocessen opnemen in het in 2017 ingevoerde Klantcontactsysteem (KCS). Hierdoor kunnen klanten sneller en beter bediend worden.