Wat willen we bereiken?

Dienstverlening is bij uitstek mensenwerk. Slim en adequaat georganiseerd met optimaal gebruik van digitale mogelijkheden. Onze klanten ervaren dit als resultaat- en klantgerichte dienstverlening. De leefwereld van onze klanten is het uitgangspunt. Wij onderscheiden ons door daadkracht en pragmatisme. Bij meervoudige en complexe klantvragen helpen wij onze klanten met één centraal aanspreekpunt, door bij deze klantvragen centrale regie op de dienstverlening uit te voeren. De gemeentelijke producten en diensten zijn van een goede kwaliteit en afgestemd op de behoeften van onze klanten. Onze klanten waarderen onze dienstverlening met de beoordeling “goed”. In navolging op de afgelopen jaren willen wij in 2018 onze dienstverlening wederom verder verbeteren.

We willen bereiken:

  • Aan onze klanten maken wij helder wat onze serviceniveaus zijn. Met welke service krijgen zij gemeentelijke producten / diensten geleverd. Daarbij is bovendien zo concreet mogelijk gemaakt wat onze klanten zelf kunnen en moeten doen.
  • We willen onze dienstverlening verder optimaliseren m.b.t. de kosten t.o.v. de effectiviteit. Dit doen we met behulp van kanaalverleiding en -sturing.
  • Wij gaan onze dienstverlening op basis van de werkelijke kosten hiervoor leveren

Indicatoren burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl

Indicator

2017

Waardering burgers algehele dienstverlening
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente

Almelo
Grootteklasse

6,4
6,7

Waardering burgers digitale dienstverlening
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente

Almelo
Grootteklasse

6,8
6,9

Eigen indicator

Indicator

2017

Waardering gemeentelijke klantfeedback alle gemeten producten en kanalen

Almelo
Grootteklasse

8,7

Toelichting:

Vanaf het nieuwe stadhuis (30 maart 2015) meten wij na baliebezoek de klanttevredenheid. Een inwoner kan de dienstverlening met een groene (goed, =10 punten), een oranje (matig, = 5 punten) of een rode smiley (slecht, = 0 punten waarderen). Vanaf 1 juli 2015 meten wij ook reacties op de locatie balie werkplein en op onze website. Naast de smileys kan de klant met een korte regel commentaar aangeven waarom hij/zij een bepaalde waardering heeft gegeven. Het getal 8,7 geeft de gemiddelde waardering aan van alle binnengekomen reacties aan.