Overzicht geldstromen decentralisaties

2016 *

2017

2018

2019

2020

2021

Wmo individueel

7.377

7.473

9.123

9.123

9.123

9.123

Wmo nieuw

14.190

15.554

15.554

15.554

15.554

15.554

Jeugd

21.700

21.782

21.782

21.782

21.782

21.782

Eigen bijdrage

-1.892

-1.892

-1.892

-1.892

-1.892

-1.892

Wmo & Jeugd

41.375

42.918

44.568

44.568

44.568

44.568

Uitvoering Wmo & Jeugd

7.487

6.456

6.456

6.456

6.456

6.456

Uitvoering Wmo & Jeugd

7.487

6.456

6.456

6.456

6.456

6.456

Opgave kostenbesparing

-456

-956

-1.456

-1.456

-1.456

Transformatiebudget

456

956

1.456

1.456

1.456

Overig Wmo & Jeugd

0

0

0

0

0

0

Totaal Wmo & Jeugd

48.862

49.374

51.024

51.024

51.024

51.024

Wmo Beschermd wonen

12.876

15.036

15.498

15.849

15.847

15.847

Eigen bijdrage

-446

-400

-400

-400

-400

-400

Wmo Beschermd wonen

12.429

14.636

15.098

15.449

15.447

15.447

Uitvoering Beschermd wonen

713

440

440

440

440

440

Uitvoering Beschermd wonen

713

440

440

440

440

440

Totaal Beschermd wonen

13.143

15.076

15.538

15.889

15.887

15.887

Wmo nieuw

14.734

13.126

12.345

11.990

12.043

12.024

Wmo Beschermd wonen

14.019

14.936

15.398

15.749

15.747

15.747

Jeugd

20.955

20.624

21.099

21.099

21.243

21.356

Cumulatieregeling

1.676

1.580

1.401

534

0

0

Decentralisatie middelen Rijk

51.384

50.266

50.243

49.372

49.033

49.127

Wmo individuele voorzieningen

6.256

6.716

6.788

6.788

6.845

7.124

Wmo individuele voorzieningen

6.256

6.716

6.788

6.788

6.845

7.124

Regulier (oud wvg)

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

Toevoegen algemene middelen

1.100

2.200

3.300

4.400

5.500

5.500

Bezuiniging zorgkosten tgv bezuiniging subsidies

-100

-100

-100

-100

-100

Uitgaven ten laste van reserve

1.455

Resultaat Berap 2016

-2.500

EXTRA OPGAVE

-1.483

-2.446

-2.568

-1.748

-1.375

Bedragen * 1.000 euro

* cijfers uit de jaarrekening 2016 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.